31 grudnia 2011

Wiadomości archiwalne

W dniach 9–11 marca 2012, w Toruniu, odbędzie się druga, ogólnopolska, edycja Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Jej głównym celem jest wymiana myśli między akademicką społecznością młodych naukowców kierunków przyrodniczych. W ramach II KSSNP przewidziane są 3 bloki tematyczne (biologiczno-biotechnologiczny, geograficzno-ekologiczny oraz chemiczno-fizyczno-astronomiczny), podczas których odbędą się wykłady zaproszonych gości, wystąpienia studentów oraz sesje posterowe.

Organizatorami wydarzenia są koła naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dla wszystkich uczestników przewidziane są certyfikaty potwierdzające aktywny bądź bierny udział oraz materiały konferencyjne. Dla autorów najlepszych wystąpień i plakatów, Wydawnictwo Naukowe PWN ufundowało atrakcyjne nagrody.

Informacje dotyczące dokładnej lokalizacji wydarzenia, rejestracji i programu znajdują się na stronie internetowej www.sympozjum.umk.pl. Termin zgłoszeń i nadsyłania abstraktów mija z dniem 15 stycznia 2012. Studentów wymienionych wcześniej kierunków, a także dziedzin pokrewnych, gorąco zapraszamy do uczestnictwa w II KSSNP.

Do zobaczenia w Toruniu!


Ogloszenie!!!


Ogólnopolskie Mikrosympozjum Chemików

Uprzejmie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Mikrosympozjum Studenckim pod hasłem Chemia-przyszłość zaczyna się dziś, które odbędzie się w dniach 21-24.05.2010 r. Połączone jest ono razem z VIII Konferencją Środowiskową Chemików organizowaną przez pracowników Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 20-21.05.2010 r. Obrady będą odbywać się w Instytucie Chemii (ul. Hurtowa 1).

Nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem Naukowym PWN w dziedzinie recenzji książek o tematyce chemicznej oraz pokrewnych.
Do pobrania:

 1. Harmonogram Mikrosympozjum
 2. Karta zgłoszenia na Ogólnopolskie Mikrosympozjum Chemików
 3. Informacje dla studentów z Białegostoku
 4. Zaproszenie na Ogólnopolskie Mikrosympozjum Chemików
 5. Oferta edukacyjna Instytutu Chemii 2009-2010

Jak do nas trafić::

Harmonogram Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Chemików


„Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”Białystok 21 - 24 maja 201021.05 PIĄTEK

 • 10:00 - rozpoczęcie rejestracji uczestników
 • 11:00 - oficjalne rozpoczęcie, prof. dr hab. Krzysztof Winkler (Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku): Polimery z udziałem fulerenów
 • 11:45 - dr hab. Krzysztof Polewski, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Zastosowania sond fluorescencyjnych do oceny procesów utleniania w układach biologicznych
 • 12:30 - mgr Agnieszka Hryniewicka (Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku): Synteza nowych katalizatorów metatezy olefin
 • 13:00 - obiad
 • 14:00 - SESJA PLAKATOWA PRAC MAGISTERSKICH – prowadząca: dr A. Wilczewska
 • 14:45 - prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki):Sterycznie naprężone azabicyklo[1.1.0]butany jako wygodne prekursory pochodnych
 • 15:30 - dr hab. Ryszard Łaźny, prof. UwB (Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku): Nowe metody syntezy organicznej; reakcja aldolowa w obecności wody
 • / WARSZTATY Z ZAKRESU AUTOPREZENTACJI (ok. 2 h)
 • 16:15 - mgr Karol Wołosewicz (Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku)Synteza i badanie pochodnych proliny jako organicznych katalizatorów reakcji aldolowej
 • 16:40 - zakończenie wykładów
 • 20:00 - impreza integracyjna

22.05 SOBOTA

 • 8:15 – śniadanie
SESJA I - prowadząca: Magdalena Kierkowicz
 • 9:30 - dr hab., prof. UwB Ryszard Łaźny (Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku): Chiralność – co to jest i jakie ma znaczenie?
 • 10:30 - Karolina Gorczyca: Ksantogeniany na nanocząstkach magnetycznych jako czynnik kontroli reakcji polimeryzacji rodnikowej
 • 10:50 - Iwona Misztalewska: Śmierdząca sprawa, czyli dwa oblicza siarkowodoru
 • 11:10 – Andrzej Okuniewski: Izostrukturalnosć wśród związków kompleksowych halogenków miedzi (I) z N,N'-difenylotiomocznikiem
 • 11:30 – przerwa kawowa
SESJA II - prowadząca: Magdalena Kuryga
 • 12:00 - dr hab., prof. UwB Joanna Karpińska (Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku): wykład plenarny
 • 13:00 - Kozłowska Anna: METATEZA OLEFIN – metoda tworzenia ”chemikaliów szytych na miarę”
 • 13:20 – Elżbieta Regulska: Powierzchniowy rezonans plazmonów (SPR)
 • 13:40 – Krzysztof Kosiński: Zło w pigułce
 • 14:00 – obiad
SESJA III - prowadząca: Iwona Misztalewska
 • 15:00 - Adam Chrostowski: Zagospodarowanie odpadów laminatów poliestrowo-szklanych
 • 15:20 – Katarzyna Niemirowicz: Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR), jej charakterystyka oraz zastosowanie w biologii molekularnej i diagnostyce medycznej
 • 15:40 - Katarzyna Kulczycka: Właściwosci fizyko-chemiczne linkozoamidów
 • 16:00 - Paweł Jarońko: Tlen-cichy zabójca
 • 16:20 - Agnieszka Dzieszkowska: Zastosowanie reakcji metatezy do syntezy apokarotenoidów i karotenoidów
 • 16:40 - Edyta Kuklińska: Click chemistry – zastosowania w chemii medycznej
 • 17:00 – przerwa kawowa
 • 17:20 – SESJA POSTEROWA - prowadząca: dr A. Wilczewska
 • 19:00 - kolacja
 • 21:00 – wyjście do pubu

23.05 NIEDZIELA

 • 8:15 - śniadanie
 • 9.30 - dr hab., prof. UwB Stanisław Witkowski (Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku): Człowiek w świecie chemii
 • 10:30 - ogłoszenie wyników głosowania na najlepszy referat i poster oraz podsumowanie Mikrosympozjum
 • 11:00 – 20:00 - wycieczka do Białowieży z obiadem
 • 13:00 - obiad (osoby, które nie jadą na wycieczkę)
 • 21:00 - kolacja

24.05 PONIEDZIAŁEK

 • 8:15 - śniadanie