23 października 2012

Wykład: Jak alkohol odchodzi do lamusa…

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na zebranie członków Koła, w ramach którego zostanie wygłoszona prezentacja Michała Turkowicza pod tytułem:

„Jak alkohol odchodzi do lamusa, czyli przegląd współczesnych środków odurzających.

Zapraszamy w poniedziałek 29.10. o godzinie 17:00, sala 14 (ul. Hurtowa 1).  

Krótko o prezentacji:

Narkomania stała się niewątpliwie problemem współczesnego świata, ale czy problem alkoholizmu odchodzi do lamusa? Zastanowimy się nad tym wspólnie.


Środki odurzające są substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy. Substancje te umieszczone zostały w wykazie środków odurzających [1]. Wykorzystywane są w celach medycznych i nie medycznych, aby osiągnąć pewne efekty natury psychicznej. Nadużywanie niektórych środków w konsekwencji może wywołać uzależnienie [2].
Znane są różne sposoby klasyfikacji środków odurzających. Jednym z nich jest podział proponowany przez Światową Organizację Zdrowia na dziesięć różnych grup [2]. Innym podziałem, jest wyróżnienie tych związków ze względu na działanie fizjologiczne: stymulanty, depresanty i psychodeliki [2].
W prezentowanej pracy przedstawione i omówione zostaną: stymulanty (np. amfetamina, kokaina, crack), depresanty (np. opiaty i opioidy, barbiturany i benzodiazepiny), psychodeliki (np. LSD, grzyby halucynogenne, pochodne konopii, MDMA, metaamfetamina). [2-6]
 
Literatura:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z załącznikami
J. Wrona Narkotyki. Narkomania. Krótka analiza problemu, Częstochowa 2002
J. Vetulani Narkotyki bez dydaktyki, [dodatek] Polityka nr 37 (2571) 16 września 2006
A. Kołodziejczyk Naturalne związki organicznie, PWN Warszawa 2003
W. Seńczuk (red) Toksykologia współczesna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999
J. Brandys (red), Toksykologia. Wybrane zagadnienia, Wyd. UJ, Kraków 1999

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz