04 października 2013

Podsumowanie rocznej pracy w kole (2012/13): konferencje, sympozja, mikrosympozja, zjazdy

1. 55. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, 16-19 września 2013r. Białystok

Jako koło naukowe braliśmy czynny udział w organizacji tego, jakże ważnego dla białostockiego środowiska naukowego i uczelnianego, wydarzenia. Uczestniczyliśmy także aktywnie podczas trwania różnych sekcji. W ramach Sekcji Studenckiej zorganizowaliśmy Sesję Młodych, w której brali aktywny udział młodzi naukowcy, obecni na zjeździe w Białymstoku.


Studenci pomagający w organizacji Zjazdu, z Pozytonu i nie tylko: 
 • Bagan Róża,
 • Bójko Julian,
 • Burakiewicz Paweł, 
 • Dąbrowski Michał, 
 • Hryniewicka Katarzyna, 
 • Janiszewska Magdalena,
 • Jeglikowska Anna, 
 • Kozłowska Mariana,
 • Łoboda Magdalena,
 •  Marculewicz Marcin,
 • Martyniuk Ewa, 
 • Mikłasz Paula, 
 • Misztalewska Iwona, 
 • Popławski Daniel, 
 • Szumowska Anna, 
 • Turkowicz Michał, 
 • Wasilewska Agnieszka, 
 • Wądołowska Agnieszka, 
 • Urszula Wykowska, 
 • Zalewska Marta.


Agnieszka Wądołowska zdobyła 1. nagrodę na najlepszy poster w sekcji Chemia Organiczna.


2. XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii, 7-11 listopada 2012, Gdańsk-Sobieszewo
Konferencja organizowana przez Sekcję Studencką Oddziału Gdańskiego PTChem „Hybryda”. Studentami, którzy wyjechali na tą konferencję z ramienia KNCh Pozyton byli:
 • Magdalena Janiszewska z posterem pt. Kompozyty polimerowe z nanorurkami węglowymi;
 • Paula Mikłasz także zaprezentowała poster pt. Zastosowanie modyfikowanych nanocząstek magnetycznych w syntezie organicznej; 
 • Michał Turkowicz przedstawił prezentację pt. Jak alkohol odchodzi do lamusa, czyli przegląd współczesnych środków odurzających.


Studenci mieli możliwość wysluchania wystąpień m. in. prof. dr hab. inż. Barbary Becker (PG), prof. dr hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyka (PG), prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia (PG), dr hab. inż. Wojciecha Chrzanowskiego (PG).
Magdalena Janiszewska zajęła 2 miejsce w kategorii poster popoluarnonaukowy.


3. XV Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem 01 grudnia 2012, Warszawa
 
W kolejnym Zjeździe Zimowym uczestniczyli w nim m.in. Julian Bójko, Agnieszka Jackowska, Magda Janiszewska, Ania Jastrząb, Kasia Kołodzińska, Marcin Marculewicz, Paula Mikłasz, Daniel Popławski, Basia Seroka. Studenci mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów z dziedziny chemii, biochemii, biotechnologii i nauk pokrewnych, a także mogli wymienić się poglądami ze studentami z innych uczelni z całej Polski.

4.XXX Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem, 11-14 kwietnia 2013, Przewięź pod Augustowem

Konferencja organizowana przez Komitet Organizacyjny ZW SSPTChem. Osoby, które uczestniczyły na tej konferencji:
 • Michał Dąbrowski Okiem chemika: Złota kaczka, czyli o homeopatii słów kilka; 
 • Anna Jastrząb Chronopotencjometryczne badanie wpływu składu roztworu elektrolitu na parametry elektryczne dwuwarstwowych membran lipidowych; 
 • Szymon Suchodolski Nanocząstki magnetyczne w terapii magnetycznej.
Studenci mieli możliwość wysłuchania komunikatów ustnych, a także uczestniczenia w sesjach posterowych.

5. XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii, 1-5 maja 2013, Stary Gierałtów.
Konferencja organizowana przez KNSCh „Allin”. Osobami wytypowanymi były: 
 • Julian Bójko Wpływ czynników strukturalnych i elektronowych na wartość przesunięcia chemicznego w spektroskopii 13C NMR 
 • Daniel Popławski Modelowanie molekularne w badaniach procesu elekrtoporacji membran lipidowych 
 • Agnieszka Wasilewska Pozostałości środków farmaceutycznych o charakterze związków zaburzających równowagę hormonalną 
 • Agnieszka Wądołowska Synteza i zastosowanie immobilizowanych amin 
 • Krzysztof Żukowski Oznaczanie podoplaniny za pomocą biosensora SPRI w próbkach o znaczeniu diagnostycznym
Studenci mieli możliwość usłyszenia prelekcji  znakomitych gości m.in.
prof. dr hab. Krzysztofa Matyjaszewskiego (CBMiM PAN), prof. dr hab. inż. Marka Bryjaka (PWr), prof. Pawła Kafarskiego (PWr), prof. Marka Samocia (PWr), a także innych komunikatów przygotowanych przez studentów, magistrów, doktorantów z wielu czelni z całego kraju.


6. Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików Chemia – przyszłość zaczyna się dziś” – II edycja, 17-19 maja 2013,. Białystok
Mikrosympozjum organizowane po raz drugi przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu w Białymstoku „Pozyton”, działające przy Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego okazało się wielkim sukcesem nie tylko dla organizatorów, a także dla uczestników. Wszyscy mile wspominają pobyt na naszej konferencji. Zdjęcia, informacje o osobach nagrodzonych oraz inne wiadomości można znaleźć na tej stronie: https://sites.google.com/site/osmchem/
Konferencja ta skierowana była do aktywnych studentów oraz doktorantów chemii, biologii, biotechnologii oraz nauk pokrewnych, którzy zaprezentowali swoje dotychczasowe wyniki prowadzonych badań naukowych oraz przedstawili swoje zainteresowania z zakresu tych dziedzin.
OSMChem 2013 jako druga edycja była sposobem na ponowne spotkanie się młodych naukowców i omówienie tematów, które pozwolą na rozszerzenie ich wiedzy specjalistycznej. Pozwolą także na zaznajomienie się z najnowszymi trendami z dziedziny chemii, biologii, biotechnologii oraz nauk pokrewnych prowadzonych na terenie Polski, a nawet za jej granicami. Zaprezentowane i omówione były także wyniki prac magisterskich oraz projektów realizowanych na polskich uczelniach. Dzięki mikrosympozjum możliwe było zawarcie nowych i zawężenie obecnych kontaktów z innymi instytucjami działającymi na terenie całego kraju.
Oprócz studentów Uniwersytetu w Białymstoku uczestnikami Ogólnopolskiego Studenckiego Mikrosympozjum Chemików byli studenci i doktoranci z uczelni z całego kraju m.in. Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz studenci i doktoranci uczelni białostockich tj. Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego.
Zaproszonymi gośćmi byli znani naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, którzy wygłosili wykłady o tematyce związanej z obszarem ich badań i zainteresowań.Studenci koła, którzy zostali nagrodzeni:
 • Agnieszka Jackowska -  Spektroskopowe metody badania fałszerstwa bursztynu 
 • Agnieszka Wądołowska - Otrzymywanie wybranych immobilizowanych amin oraz ich zastosowanie w syntezie organicznej 
 • Michał Turkowicz - Tradycyjna kawa a nowoczesny energetyk. Czy skład ma znaczenie?
Sekretarz KNCh „Pozyton
Michał Turkowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz