25 marca 2014

Wykłady i postery, przed Zjazdem Wiosennym Sekcji Studenckiej PTChem

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na zebranie członków Koła, w ramach którego zostanie wygłoszona prezentacja Michała Turkowicza:

Synteza karbacyklicznych analogów witaminy E

Witamina E to najaktywniejszy naturalny przeciwutleniacz lipofilowy, wykazujący szerokie spektrum działania biologicznego. Tokochromanole znalazły zastosowanie w kosmetyce, medycynie oraz w przemyśle spożywczym. Wprowadzanie modyfikacje w cząsteczkach tokochromanoli pozwalają na coraz to głębsze poznanie mechanizmów działania witaminy oraz pozwala na zwiększanie jej bioaktywności.

oraz przedstawione plakaty:


  • Edyty Jankowskiej

Analiza przewodnictwa i struktury polimerów organicznych przy pomocy metod spektroskopowych i obliczeń teoretycznych

W wystąpieniu zostanie omówiona grupa polimerów przewodzących. Na podstawie obliczeń teoretycznych oraz analizy spektroskopowej przedstawię własności tych molekuł oraz wyjaśnię magię ich przewodzenia.
  • Piotra Stasiewicz

Wpływ wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego na wartość przerwy energetycznej w 3,4-dipodstawionych pirolach

W pracy badano wpływ wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego na wartość przerwy energetycznej monomerów, dimerów oraz trimerów 3,4-dipodstawionych piroli. Szerokość pasma wzbronionego wyznaczono na podstawie widm elektronowych analizowanych układów. Istnienie wiązania wodorowego w badanych układach, potwierdzono wyznaczając punkty krytyczne wiązań wyznaczonych przy pomocy teorii QTAIM Badera.


Zapraszamy w czwartek 27.03. o godzinie 17:00, sala 124 (ul. Hurtowa 1).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz