02 kwietnia 2014

Wykłady, wykłady...

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na zebranie członków Koła, w ramach którego zostaną wygłoszone prezentacja Barbary Seroki:

Maszyny w skali molekularnej”

Zainteresowanie urządzeniami na poziomie molekularnym to przede wszystkim wynik rozwoju nanotechnologii oraz możliwości techniczne szybkiego przetwarzania informacji. Jest to interesujący krok w kierunku świadomego projektowania i tworzenia molekularnych maszyn.

oraz Michała Dąbrowskiego:

Wykorzystanie ROM-CM w syntezie układów 2,5-cis-dialkilotetrahydrofuranowych”

Podstawione cis-dialkilotetrahydrofurany są istotnymi elementami struktury wielu różnorodnych produktach naturalnych jak też innych aktywnych biologicznie związków. W związku z tym,  wiele wysiłku wkłada się w odkrywanie nowych, jak też modyfikowanie znanych metod stereoselektywnej syntezy układów tetrahydrofuranowych.
W prezentacji krótko zostaną przedstawione zalety wykorzystania 7-oksanorbornenów w syntezie cis-dialkilotetrahydrofuranów, jak również część wyników związanych z ROM-CM tych układów.

Zapraszamy w czwartek 3.04. o godzinie 17:00, sala 124 (ul. Hurtowa 1).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz