19 grudnia 2013

Chemicy u gimnazjalistów

Przedstawiciele Koła Naukowego Chemików w dniu 22 listopada 2013 odwiedzili Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Łagodnej 10 w Białymstoku. Przygotowaliśmy 4-godzinne pokazy wraz z warsztatami. Pokazy były prezentowane przez: Michała Turkowicza, Huberta Kozłowskiego, Michała Dąbrowskiego, pod czujnym okiem dr Agnieszki Wilczewskiej. Panowie przedstawili doświadczenia, w których wykorzystali zmianę barw pod wpływem różnych odczynników chemicznych i w prosty sposób tłumaczyli zarówno zachodzące procesy jak i zapoznawali uczniów z nowymi odczynnikami chemicznymi. Część warsztatową rozpoczynał Szymon Suchodolski przedstawiając zasady zmiany barwy wywaru z czerwonej kapusty pod wpływem odczynników chemicznych o różnym odczynie dostępnych w laboratorium chemicznym. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy i wraz ze studentami udali się do stolików, aby sprawdzić jak wywar z czerwonej kapusty zmienia zabarwienie pod wpływem substancji, które można znaleźć w domu m.in. płynu do mycia naczyń, proszku do pieczenia, soli, cukru, coca-coli czy kreta. Studentami, którzy pomagali przy warsztatach byli Łukasz Koliński, Joanna Lach, Piotr Stasiewicz oraz pozostała czwórka panów (Hubert, Michał D., Michał T. oraz Szymon). Uczniowie nauczyli się jak poprawnie trzymać pipety Pasteura, jak umiejętnie nazywać odczyny roztworów i jakie substancje chemiczne znajdują się w produktach spożywczych oraz chemii gospodarstwa domowego. Kolejnym doświadczeniem było otrzymywanie dwutlenku węgla w reakcji kwasu cytrynowego z węglanem potasu oraz badanie właściwości tego gazu. Na zakończenie aplauz wzbudziło doświadczenie Łukasza, który przedstawił uczniom jak w reakcji perhydrolu z nadmanganianem potasu można wybuchowo otrzymać gorącą parę wodną.

Dzięki takim pokazom udowodniliśmy uczniom, że chemią można się świetnie bawić. Zrozumienie procesów, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie przynosi dużo satysfakcji i radości. Może pokazy skłonią uczniów do uczenia się chemii nie tylko w tradycyjny, czysto teoretyczny i książkowy sposób, ale również przez zabawę.


Michał Turkowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz