17 grudnia 2013

Członkowie Koła Naukowego Chemików UwB „Pozyton” nagrodzeni!


Studenci chemii UwB: Agnieszka Wądołowska i Michał Dąbrowski zdobyli odpowiednio I i III miejsce za postery z badań własnych podczas XXXIX Ogólnopolskiej Szkoły Chemii pt. „Chemia jest w nas!” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Chemików działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbyła się w dniach 8-12 listopada 2013 r. w Wiktorowie k. Żnina.
Ogólnopolska Szkoła Chemii jest cyklicznym spotkaniem aktywnych studentów
i doktorantów, organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii, które łączy Koła Naukowe Chemików w całej Polsce. Konferencja jest okazją do prezentacji prowadzonych badań, wymiany poglądów oraz dyskusji naukowych.

Zwycięskie prace członków KNCh UwB „Pozyton” to:

I miejsce za poster z badań własnych nt.:
Badanie reakcji aldolowej cyklicznych β-aminoketonów”
Autorzy: Agnieszka Wądołowska (studentka II roku II stopnia chemii UwB), Aneta Nodzewska, Ryszard Łaźny.

III miejsce za poster z badań własnych nt.:
Wykorzystanie ROM-CM w syntezie cis-dialkilohydroksytetrahydrofuranów - bloków budulcowych do otrzymywania izo- i neurofuranów
Autorzy: Michał Dąbrowski (student II roku II stopnia chemii UwB), Piotr Wałejko.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz