16 grudnia 2013

Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton” nagrodzone na Zimowym Zjeździe Studenckiej Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Nagrodzony plakat
Studentka Chemii UwB Agnieszka Wądołowska zdobyła nagrodę za najlepszy poster naukowy na Zimowym Zjeździe Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbył się w Łodzi, 7 grudnia 2013 roku. 

Koło Naukowe Chemików „Pozyton” reprezentowało siedmiu studentów, którzy przedstawili swoje wyniki badań oraz zainteresowania naukowe. 

Uznanie Komisji Naukowej zdobyła praca Agnieszki Wądołowskiej pt.: 

Zastosowanie immobilizowanych amidków litu w reakcji aldolowej cyklicznych β-aminoketonów.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz